نوشته شده توسط : arkagr
روشی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه ای طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید. اسمز معکوس (Reverse Osmosis) یا به طور اختصار RO یک تکنولوژی است که تقریبا در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. متداولترین مورد استفاده RO در تهیه آب خالص است. در صنعت جهت تهیه آب DM استفاده زیادی از RO می شود. فرآیند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگی های مضر، مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال به كمك این روش می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه كرد. اسمز معكوس می تواند تا ۹۸% مواد معدنی حل شده و مواد آلی و كلوئیدی آب را حذف كند.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
 

فرایندهای با رشد چسبیده

 

امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعة دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت مي کنند. شهرک های صنعتی مجتمع هايي هستند که در جهت سازماندهی به صنايع کوچک در نقاط مختلف دنيا ايجاد شده اند. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران نيز با توجه به قابليت های مطلوب کشور در ايجاد و توسعة صنايع کوچک و شهرك هاي صنعتي تاسيس و بنا نهاده شده است. يکي از بزرگترين مزاياي تمرکز صنايع علاوه بر سازمان جامع عمومی آن، کنترل آلاينده ها و کاهش زائدات ناشي از توليد مي باشد. با توجه به تعدد صنايع و تنوع آنها در شهرک های صنعتی، بديهی است که زائدات آنها نيز از تنوع و ناهمگونی خاصي برخوردار خواهند بود که کنترل آنها اعم از کنترل منبع آلودگی و يا ارائة روش های تصفيه و دفع آلاينده ها مستلزم شناخت روش های به روز دنياست.:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
جمع آوری فاضلاب

از گذشته هاي دور جمع آوري و دفع فاضلاب در شهرها يك مشكل جدي بوده و ضرورت تصفيه آن به لحاظ رعايت بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي مربوط به آن حائز اهميت مي باشد . فاضلاب تصفيه نشده حاوي ناخالصيها و ميكروارگانيسمهاي بيماريزاي فراواني است كه در صورت دفع آن به منابع و آبهاي پذيرنده و محيط زيست بدون انجام تصفيه كافي بر روي آن باعث ايجاد مشكلات عديده اي خواهد شد. از طرفي با افزايش مصرف آب به دليل گسترش جمعيت در سالهاي اخير و كمبود منابع آبي و ضرورت حفظ اين منابع ، بازيابي و استفاده مجدد فاضلابها داراي اولويت حياتي است. بنابراين در طي دهه هاي اخير قوانين سخت گيرانه تري در خصوص تصفيه فاضلاب و گسترش اهداف تصفيه وضع گرديده است. در اين راستا و همگام با توسعه دانش جهاني ، در كشور ما نيز به خاطر اهميت موضوع منابع آبي و كمبود آن، حفظ محيط زيست و سلامت جوامع انساني، تصفيه فاضلاب هاي شهري به صورت پيشرفته با هدف بازيافت پساب و استفاده مجدد آن به عنوان يك ضرورت مطرح شده است. بنابراين با توجه به افزايش جمعيت در شهرها و پيامدهاي ناشي از آن از جمله افزايش جريان هاي فاضلاب شهري، واضحتر شدن مزاياي برنامه هاي جاري كنترل آلايندهها و توجه به برقراري استانداردهاي سخت گيرانه تر براي فسفر و نيتروژن بخصوص در نواحي كه داراي مشكلات كيفي آب مي باشند اهميت بيشتري دارد. هدف از احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در گذشته عمدتأ حذف آلاينده هاي آلي، مواد معلق و آلاينده هاي ميكروبي بوده است. سپس با توجه به مشخص شدن اثرات تركيبات نيت روژنه و فسفره در محيط هاي آبي (عمدتأ سميت آمونياك، رشد زياد گياهان آبزي و ايجاد پديدة اتريفيكاسيون، آلودگي آب هاي زيرزميني به نيترات) باعث گرديد كه محدوديت هايي در غلظت اين تركيبات در پساب - هاي ورودي به محيط و آب هاي پذيرنده اعمال گردد.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
تصفیه فاضلاب

امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعة دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت مي کنند. شهرک های صنعتی مجتمع هايي هستند که در جهت سازماندهی به صنايع کوچک در نقاط مختلف دنيا ايجاد شده اند. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران نيز با توجه به قابليت های مطلوب کشور در ايجاد و توسعة صنايع کوچک و شهرك هاي صنعتي تاسيس و بنا نهاده شده است. يکي از بزرگترين مزاياي تمرکز صنايع علاوه بر سازمان جامع عمومی آن، کنترل آلاينده ها و کاهش زائدات ناشي از توليد مي باشد. با توجه به تعدد صنايع و تنوع آنها در شهرک های صنعتی، بديهی است که زائدات آنها نيز از تنوع و ناهمگونی خاصي برخوردار خواهند بود که کنترل آنها اعم از کنترل منبع آلودگی و يا ارائة روش های تصفيه و دفع آلاينده ها مستلزم شناخت روش های به روز دنياست.

ادامه مطلب...:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
 

تصفیه آب

در طبیعت نمی تواند بصورت پایدار باقی بماند و سریعاً به O2 وO شکسته می شود. O2مولکولی پایدار است که میزان اکسیژن محیط را بالا می برد ولی اتم نمی تواند منفرداً به زندگی خود ادامه دهد و باید با آلاینده ها ترکیب شود و آنها را بصورت اکسیدهای پایدار درآورد. سیستم های ازن شامل کیت ونتوری ، بوستر پمپ و سیستم مولد ازن در ظرفیت های متنوع (کیلو گرم بر ساعت )قابل ارائه می باشد.

برای اولین بار ازن در سال1893برای گندزدایی آب شرب درهلند استفاده شد واز سال 1906نیز در یک تصفیه خانه آب شرب در شهر نیس فرانسه مورد استفاده قرار گرفت.ودر سال1975 برای اولین باردر شهر ایندیان تاون ایالت فلوریدا برای گندزدایی فاضلاب در ایالات متحده به کار رفت.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه آب می تواند توام با ته نشینی و یا بدون ته نشینی باشد. بحث انعقاد شامل جزئیات استفاده از مواد منعقدکننده و پلیمر الکترولیتها می باشد. مراحل انعقاد فلوکولاسیون و زلالســازی در تصفیه آبهای سطحی معمــول است. فرایند انعقاد و لخته سازی برای حذف مواد کلوئیدی مولد کدورت، رنگ (مواد آلی طبیعی) و آلک (فیتوپلانکتون) باکتریها و ویروسها می باشد.
سیستمهای متعارف تصفیه شامل انعقاد، لخته سازی، زلالسازی و متعاقب آن فیلتر شنی تند می باشد. مواد منعقد کننده شیمیایی برای خنثی سازی بار الکتریکی ذرات کلوئیدی به آب تزریق می‌شوند تا امکان توده ای شدن آنها فراهم آید. پس از تزریق مواد، اختلاط سریع آب با مواد شیمیایی در مرحله انعقاد صورت می‌گیرد. آب پس از تزریق مواد شیمیایی منعقدکننده و کمک منعقدکننده وارد حوضچه فلوکولاسیون می شود. اختلاط ملایم آب در حوضچه لخته سازی برای ایجاد توده های سنگینی قابل ته نشینی صورت می گیرد.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr
تصفیه فاضلاب شهری

از گذشته هاي دور جمع آوري و دفع فاضلاب در شهرها يك مشكل جدي بوده و ضرورت تصفيه آن به لحاظ رعايت بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي مربوط به آن حائز اهميت مي باشد . فاضلاب تصفيه نشده حاوي ناخالصيها و ميكروارگانيسمهاي بيماريزاي فراواني است كه در صورت دفع آن به منابع و آبهاي پذيرنده و محيط زيست بدون انجام تصفيه كافي بر روي آن باعث ايجاد مشكلات عديده اي خواهد شد. از طرفي با افزايش مصرف آب به دليل گسترش جمعيت در سالهاي اخير و كمبود منابع آبي و ضرورت حفظ اين منابع ، بازيابي و استفاده مجدد فاضلابها داراي اولويت حياتي است. بنابراين در طي دهه هاي اخير قوانين سخت گيرانه تري در خصوص تصفيه فاضلاب و گسترش اهداف تصفيه وضع گرديده است. در اين راستا و همگام با توسعه دانش جهاني ، در كشور ما نيز به خاطر اهميت موضوع منابع آبي و كمبود آن، حفظ محيط زيست و سلامت جوامع انساني، تصفيه فاضلاب هاي شهري به صورت پيشرفته با هدف بازيافت پساب و استفاده مجدد آن به عنوان يك ضرورت مطرح شده است. بنابراين با توجه به افزايش جمعيت در شهرها و پيامدهاي ناشي از آن از جمله افزايش جريان هاي فاضلاب شهري، واضحتر شدن مزاياي برنامه هاي جاري كنترل آلايندهها و توجه به برقراري استانداردهاي سخت گيرانه تر براي فسفر و نيتروژن بخصوص در نواحي كه داراي مشكلات كيفي آب مي باشند اهميت بيشتري دارد. هدف از احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در گذشته عمدتأ حذف آلاينده هاي آلي، مواد معلق و آلاينده هاي ميكروبي بوده است.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr

فاضلاب را به منظور زير آزمايش تحليلی ميکنند :

الف) تعيين و تشخيص مواد متشکله اش که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفيه خانه سودمند است

ب) تصميم در انتخاب نوع وسائل و روش تصفيه

ج) تنظيم و کنترل هر يک از واحدهاي تصفيه خانه در جريان تصفيه فاضلاب

د) تعيين مشخصات فاضلاب خروجي و مقايسه آن با مشخصات فاضلاب ورودي براي اطلاع از بازده تصفيه خانه

آزمايش تحليلی فاضلاب

آزمايشاتي که از فاضلاب بعمل ميآيد شامل آزمايشهاي فيزيکي ، مطالعات بهداشتي ، آزمايشهاي شيميايي و بالاخره آزمايشهاي زيستي است. مجموع تمام آزمايشهاي معمول در کار فاضلاب را آزمايش تحليلي فاضلاب مينامند.

آزمايش فيزيکی فاضلاب

آزمايش هاي فيزيکي براي تعيين درجه حرارت ، رنگ ، بو . تيرگي فاضلاب است . اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عمليات واحدها بسيار مهم است . رنگ فاضلاب در تشخيص ظاهري و فوري آن کمک ميکند. فاضلاب تازه به رنگ خاکستري است ، رنگهاي تيره و سياه دال بر کهنگي فاضلاب و مطمئناً همراه با تعفنئ است. بوي فاضلاب نيز ناشي از ماندگي فاضلاب است ، همانطور که تيرگي آن نتيجه کهنگي ميباشد البته بايد توجّه داشت که فاضلاب اصولا تيره ميباشد ولي فاضلاب کهنه تيرگيش شديدتر است.

ادامه مطلب ...:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

معلق سازی از کارهای واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به منظور چربی گیری فاضلاب برای امر تصفیه فاضلاب استفاده می شود. تعداد زیادی از فاضلاب های صنعتی حاوی مقدار زیادی چربی و روغن و مواد شناور است که برای تصفیه فاضلاب بیاد چربی گیری از فاضلاب انجام شود. تهی کردن این شکل فاضلابها سبب مسدودیت چاههای جاذب و آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود. به خاطر کم بودن جرم حجمی و سبک بودن چربی و روغن،توجیه استفاده از روش چربی گیری به منظور تصفیه فاضلاب از طریق شناورسازی است.

چربی گیر ثقلی در تصفیه فاضلاب صنعتی

این مدل چربی گیرها دفنی هستند به منظور از بین رفتن چربی های آشپزخانه در طرح های تصفیه فاضلاب از روش چربی گیری ثقلی استفاده می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش API

در جداسازی روغن، روغن آزاد در سطح تانک شناور می شود و بعد از آن از بین می رود. موقعیت و شرایط مشابه نگه داری برای ته نشینی ذرات است، به جز اینکه قطرات و ذرات سبکتر از آب به سطح سیال بالا می رود. طراحی جداسازی ثقلی بر اساس مختصات موسسه نفت آمریکا (API)به منظورتصفیه فاضلاب بر پایه جداسازی همه قطرات روغن آزاد بزرگتر از 0,015 cm است.

ادامه مطلب ...:: برچسب‌ها: فاضلاب , تصفیه فاضلاب , تصفیه فاضلاب صنعتی , چربی گیری فاضلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : arkagr

جمع آوری فاضلاب

ميلز برای ارزيابی قابليت سيستم جمع آوری فاضلاب موجود جهت انتقال جريانهای پيك آب و هوای مرطوب تحليل را انجام داد. وضعيت طراحی جريان آب و هوای مرطوب و خشك مطالعه شد. جريان آب وهوای خشك شامل حداكثر جريان فاضلاب بهداشتی بعلاوه Infiltration آب زيرزمينی است.اين جريانی است كه در طی ساعات پيك روز بدون Inflow رخ مي یدهد.جريان طراحی آب و هوای مرطوب شامل جريان آب و هوای خشك بعلاوه Inflow وinfiltration است.اين جريانی است كه در طی زمان حداكثر بارندگی رخ می دهد. فرايند نصب مدل آناليز و تهيه اطلاعات مورد نياز خيلی سريع بود. نمايش اطلاعات نرم افزاری به ميلز اجازه داد تا بيشتر وظايف را در استفاده از آيكون ومنوها بكار گيرد. ظرفيت موجود و آينده مجاری فاضلاب بوسيله كاركرد فرمول مانينگ با فاكتور اصطكاك 013/ 0 محاسبه شد. بعلاوه ظرفيت پايه گذاری شده لوله‌ها در طی جريان پيك طرح آب و هوای مرطوب كامل نمي شود.

ادامه مطلب ...:: برچسب‌ها: فاضلاب , تصفیه فاضلاب , جمع آوری فاضلاب , سیستم جمع آوری فاضلاب , فاضلاب بهداشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : 19 آذر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد